ปรึกษา Beauty Mentor ฟรี!
 @dermamentor    @dermamentor

30-Day Challenge กับ Derma Mentor

เดอร์ม่า เมนเทอร์ มีเป้าหมายสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหา ปกป้อง และฟื้นฟูผิวหน้าของคุณ ด้วยผลิตภัณฑ์ตามบุคลิกผิว และการสร้าง Beautitude ที่ถูกต้องภายใน 30 วัน

เพื่อให้คุณสามารถดูแลสุขภาพผิวหน้าได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืนตลอดชีวิต

พิเศษ !! สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อเข้าร่วมโปรแกรม 30-Day Challenge

• Derma Mentor จะช่วยออกแบบโปรแกรมการดูแลผิวหน้าแบบองค์รวม (Holistic) เพื่อแก้ปัญหา ป้องกันและฟื้นฟูผิวหน้าให้กับคุณตามบุคลิกผิวพร้อมการ tracking & monitor เพื่อให้คุณมั่นใจว่าจะได้ผลลัพธ์ตามต้องการ

• Personal Beauty Mentor จะคอยดูแลช่วยเหลือคุณอย่างใกล้ชิด ทั้งการให้ความรู้และการปรับ Beautitude และ Lifestyle การดูแลฟื้นฟูผิวให้คุณ เพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้ดูแลตัวเองและแนะนำผู้อื่นได้ตลอดชีวิต

• คุณสามารถเข้ากลุ่มปิด 30-Day Challenge เพื่อร่วมสนุกกับเพื่อนๆใน Prosumer Community ได้

• ข่าวดี !! สำหรับผู้ที่ต้องการ Turn Pro มาเป็น Professional เพื่อสร้างรายได้ออนไลน์จากผลลัพธ์ที่คุณได้รับหลังใช้ผลิตภัณฑ์ สามารถสมัครได้ที่นี่