About Us เกี่ยวกับเรา

Thinkplus Digital

เราเริ่มต้นจากธุรกิจดิจิทัล เอเจนซี่ และการพัฒนาบุคลากรด้วยการให้ความรู้ทางด้านดิจิทัลให้กับกลุ่มเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร นักการตลาด เอเจนซี่ และนักเรียน นักศึกษา ในประเทศไทย มามากกว่า 5,000 คน โดย Founder “เกษรา ปริญญานุสรณ์”

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เราได้รวบรวมข้อมูลและค้นคว้าว่าผู้คนต้องการอะไรในสังคมที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด เราพบว่ามากกว่า 90% ของผู้หญิงไทยกำลังเผชิญกับปัญหาผิวหน้ามากมายอย่างคาดไม่ถึง เพราะความหลากหลายมากเกินไปของสินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาด ทั้งที่เป็นแบรนด์ดังจากต่างประเทศ และสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ คนส่วนใหญ่จึงเลือกใช้เครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวตามเพื่อน หรือการบอกต่อจากคนรอบตัว รวมถึงเลือกจากราคาที่จ่ายไหวโดยขาดความเข้าใจเรื่องบุคลิกผิวที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล รวมถึงส่วนผสมของสารบำรุงต่าง ๆ ที่จะให้ผลลัพธ์กับแต่ละบุคลิกผิวแตกต่างกัน

ในปี พ.ศ. 2563 เราจึงได้เริ่มต้นและเปิดตัว แบรนด์เครื่องสำอางและสกินแคร์ที่เหมาะกับบุคลิกผิว ‘เดอร์ม่า เมนเทอร์’ (Derma Mentor) เพื่อส่งต่อสุขภาพผิวที่ดีขึ้น ผ่านผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับบุคลิกผิวได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงแก่คนไทย เรายังมุ่งมั่นที่จะทำตามพันธกิจที่วางไว้ในการส่งต่อความรู้และการสร้างความเข้าใจด้านบุคลิกผิวให้กับทุกคนเพื่อที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าได้อย่างเหมาะสม 

พันธกิจของเรา

‘เดอร์ม่า เมนเทอร์’ (Derma Mentor) มุ่งมั่นในพันธกิจสำคัญ คือการทำให้ทุกคนทั่วโลกเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และความสุขจากสุขภาพผิวที่ดีในแบบของตัวเอง เราเข้าใจศาสตร์อันลึกซึ้งของการสร้างความงานที่สมบูรณ์แบบในแบบฉบับของตัวเอง เราจึงมุ่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนค้นพบความงามอันล้ำลึกของตนเองให้จงได้

‘เดอร์ม่า เมนเทอร์’ (Derma Mentor) สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับผู้คน

เราเริ่มจากการสร้างนวัตกรรมและเเนวคิดเกี่ยวกับ

  • การทำความรู้จักกับบุคลิกผิว และการดูแลฟื้นฟูผิวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับบุคลิกผิว
  • การใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อฟื้นฟูและแก้ปัญหาผิวที่ตรงตามบุคลิกผิว
  • เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพผิวหน้าที่ดีด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน

‘เดอร์ม่า เมนเทอร์’ (Derma Mentor) จึงได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของเราเอง โดยร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ODM ชั้นนำจากประเทศเกาหลีใต้

สินค้าของเรานั้นไม่ได้วางจำหน่ายในร้านค้าทั่วไป แต่คุณสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ ‘เดอร์ม่า เมนเทอร์’ (Derma Mentor) ได้ ผ่านช่องทาง

About us เกี่ยวกับเรา

Thinkplus Digital

เราเริ่มต้นจากธุรกิจดิจิทัล เอเจนซี่ และการพัฒนาบุคลากรด้วยการให้ความรู้ทางด้านดิจิทัลให้กับกลุ่มเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร นักการตลาด เอเจนซี่ และนักเรียน นักศึกษา ในประเทศไทย มามากกว่า 5,000 คน โดย Founder “เกษรา ปริญญานุสรณ์”

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เราได้รวบรวมข้อมูลและค้นคว้าว่าผู้คนต้องการอะไรในสังคมที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด เราพบว่ามากกว่า 90% ของผู้หญิงไทยกำลังเผชิญกับปัญหาผิวหน้ามากมายอย่างคาดไม่ถึง เพราะความหลากหลายมากเกินไปของสินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาด ทั้งที่เป็นแบรนด์ดังจากต่างประเทศ และสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ คนส่วนใหญ่จึงเลือกใช้เครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวตามเพื่อน หรือการบอกต่อจากคนรอบตัว รวมถึงเลือกจากราคาที่จ่ายไหวโดยขาดความเข้าใจเรื่องบุคลิกผิวที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล รวมถึงส่วนผสมของสารบำรุงต่าง ๆ ที่จะให้ผลลัพธ์กับแต่ละบุคลิกผิวแตกต่างกัน

ในปี พ.ศ. 2563 เราจึงได้เริ่มต้นและเปิดตัว แบรนด์เครื่องสำอางและสกินแคร์ที่เหมาะกับบุคลิกผิว ‘เดอร์ม่า เมนเทอร์’ (Derma Mentor) เพื่อส่งต่อสุขภาพผิวที่ดีขึ้น ผ่านผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับบุคลิกผิวได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงแก่คนไทย เรายังมุ่งมั่นที่จะทำตามพันธกิจที่วางไว้ในการส่งต่อความรู้และการสร้างความเข้าใจด้านบุคลิกผิวให้กับทุกคนเพื่อที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าได้อย่างเหมาะสม 

พันธกิจของเรา

‘เดอร์ม่า เมนเทอร์’ (Derma Mentor) มุ่งมั่นในพันธกิจสำคัญ คือการทำให้ทุกคนทั่วโลกเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และความสุขจากสุขภาพผิวที่ดีในแบบของตัวเอง เราเข้าใจศาสตร์อันลึกซึ้งของการสร้างความงานที่สมบูรณ์แบบในแบบฉบับบของตัวเอง เราจึงมุ่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนค้นพบความงามอันล้ำลึกของตนเองให้จงได้

‘เดอร์ม่า เมนเทอร์’ (Derma Mentor) สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับผู้คน

เราเริ่มจากการสร้างนวัตกรรมและเเนวคิดเกี่ยวกับ

  • การทำความรู้จักกับบุคลิกผิว และการดูแลฟื้นฟูผิวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับบุคลิกผิว
  • การใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อฟื้นฟูและแก้ปัญหาผิวที่ตรงตามบุคลิกผิว
  • เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพผิวหน้าที่ดีด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน

‘เดอร์ม่า เมนเทอร์’ (Derma Mentor) จึงได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของเราเอง โดยร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ODM ชั้นนำจากประเทศเกาหลีใต้

สินค้าของเรานั้นไม่ได้วางจำหน่ายในร้านค้าทั่วไป แต่คุณสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ ‘เดอร์ม่า เมนเทอร์’ (Derma Mentor) ได้ ผ่านช่องทาง